Nyheter

Byt bromsvätska regelbundet och förhindra korrosion

Varför ska bromsvätskan bytas?

I bilens serviceinstruktioner finns intervall för allt från motorolja till kupéluftfilter. Beroende på vilken verkstad man väljer att anlita finns det vissa servicepunkter som ibland förbises eller väljs bort på grund av hög kostnad. Tyvärr är bromsvätskan en sådan punkt.

Att bromsvätskan överhuvudtaget måste bytas beror på vätskans hygroskopiska egenskaper – den drar åt sig vatten. Det spelar ingen roll att den är i ett slutet system, fukt tränger ändå in på olika sätt till vätskan. En öppnad förpackning är alltså inget du ska spara i förrådet. Med tiden drar den åt sig alltmer fukt och vatten och därmed försämras egenskaperna, och framförallt vätskans kokpunkt, som då blir lägre. I de lägen bromsarna blir mycket varma kan det i värsta fall påverka bromsarnas förmåga att få stopp på bilen.

Ökad risk för korrosion

Förutom att vatten bidrar till försämrade egenskaper är en annan sidoeffekt ökad risk för korrosion p.g.a. vattenhalten i vätskan. Det är därför man vid ett korrekt byte av vätskan måste öppna systemet och se till att ny vätska får flöda genom hela systemet – inte bara bromsvätskebehållaren. På en del bilmodeller behövs till exempel ABS-styrmodulen öppnas elektroniskt genom ett särskilt verktyg som ansluts till bilen via OBD2-kontakten

Ta reda på orsaken

De flesta bilmodeller har under en liter bromsvätska i systemet. Har bilen hydraulisk koppling så kan systemen ibland dela behållare i motorrummet, kolla i instruktionsboken, och var som sagt noga med serviceintervallet.

Skulle systemet behöva fyllas på finns oftast en givare kopplad till en varningslampa på instrumentpanelen. Men viktigare än att fylla på, är att ta reda på orsaken till att det behövs fyllas på. Det kan i värsta fall vara ett allvarligt läckage som måste åtgärdas.

Läs hela artikeln här