Nyheter

Så funkar rostskyddsgarantin: Stor guide med allt du behöver veta

VI BILÄGARE GRANSKAR Din nya bil kommer garanterat rosta om du kör den året runt. Vi avslöjar hur ihålig rostskyddsgarantin egentligen är – i vissa fall gäller den inte om bilen körs i regn eller saltslask!

Rostskyddsgarantierna är verkligen ingen garanti för att bilen inte
kommer att rosta. Det handlar oftare om att friskriva sig från ansvar från biltillverkaren än att tjäna någon konsumentnytta.

Vi har granskat det finstilta i rostskyddsgarantierna för drygt 25 bilmärken. Efter en överenskommelse mellan Konsumentverket och bilbranschen har alltfler generalagenter börjat kalla garantin för ”garanti mot genomrostning”. Men hos flera aktörer finns den gamla benämningen rostskyddsgaranti alltjämt kvar.

Rostskyddsexperten Thomas Widström:

– Rostskyddsgarantin gäller i princip aldrig om man ska använda bilen i Sverige. Det är totalt oseriöst alltihop. Alla bilar kommer att rosta och de rostar lika mycket eller lite oavsett vilken garanti man har. Tre saker avgör hur mycket en bil kommer att rosta: vilken konstruktion den har, vilken skötsel den får och hur den används. Om en bil bara körs på sommaren är rost inget problem.

”Ren nonsens”

I rostskyddsgarantiernas villkor står det att garantin inte gäller om bilen används i regn eller salt eller får fågelspillning på lackeringen.

– Det är ren nonsens de här texterna. Jag tror inte folk läser det här så noga eller bryr sig om man inte tänker behålla bilen länge. Men de som läser det finstilta känner sig nog lurade på vad garantin gäller för. Jag har en del kunder som vill rostskydda bilen när den är sex–sju år gammal, innan rostskyddsgarantin går ut. Men då är det för sent, bilen har redan hunnit börja rosta. En del bilägare tror att garantin innebär att bilen inte ska rosta alls.

Rostskyddsgarantin gäller i de flesta fall om rost kommer inifrån och utåt på karossen. Hur vanligt är det?

– Extremt ovanligt. Det är i princip helt omöjligt för en bilägare att bevisa varifrån rosten har kommit.

»Det är totalt oseriöst alltihop.«

Speciellt villkor hos Tesla

Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket:

– Garanti är ett positivt laddat begrepp och det kan vara att många tror att den täcker mer än vad den faktiskt gör. En garanti riskerar att bli vilseledande om den inte täcker normala rostskador. Det man kan kräva är att företagen bör lyfta fram begränsningarna tydligare. Företagen kan utforma garantin så att den i praktiken är omöjlig att utnyttja, det här är ett problem som vi har tittat på tidigare. Det måste vara möjligt att utnyttja en garanti.

– Det är också viktigt att komma ihåg att även om garantin inte alltid gäller finns det en konsumentköplag som gäller parallellt med garantin. Den kan man också utnyttja, även om garantin inte skulle vara giltig. Garantin är frivillig, medan konsumentköplagen är tvingande.

De flesta tillverkare accepterar att garantin gäller även om bilägare i efterhand gör lack- eller rostskyddsbehandlingar. Undantaget är Tesla, där garantin inte gäller efter sådana förändringar.

Rostskyddskontroll görs i regel på bilägarens bekostnad i samband med en ordinarie service. Flera bilmärken hävdar i garantin att rostinspektionen måste göras av en auktoriserad verkstad.

Så här svarar exempelvis Ford: ”Lack-och karosskontrollen är inte en service, den är ett garantivillkor. Kunden kan ju separat lämna in bilen för kontrollen, den måste inte utföras exakt samtidigt”.

Bilägarna blir vilseledda

Men det stämmer inte, enligt Bo Ericsson, som är vd på Sveriges Fordonsverkstäders förening.

– Helt felaktigt, om man hävdar detta. Det skulle vara konkurrensbegränsande och strida mot EU:s konkurrensregler. I ARN finns också vägledande beslut kring detta. Det här handlar om en okulär kontroll, vem som helst inom verkstadsbranschen kan göra detta. Konkurrens ska gälla på samma villkor i branschen, det finns ingen tvekan om detta, däremot en viss okunnighet om reglerna.

Blir man som konsument lurad av vad som står i villkoren?

– Ja, vilseledd kan man bli, klart du blir det. Kunderna utgår från att det som står i villkoren är sant. Det går inte att lägga till servicepunkter för att garantin ska gälla. Regelverket är tydligt, det gäller samma som för service. Vilken verkstad som helst ska kunna utföra arbetet under förutsättning att det görs enligt tillverkarens rekommendationer.

Mitsubishi: ”Den 12-åriga rostskyddsgarantin täcker inte följande: Kemisk förorening, fågelspillning, surt regn, trafikolyckor, hagel, sand, salt.”

Audi: ”Anspråk ur den utökade lack- och karossgarantin gäller inte när skador kan hänföras till yttre påverkan eller otillräcklig vård.”

Volvo: ”…däribland men inte uteslutande industriutsläpp, stormskador, surt regn och andra skador såsom stenskott, repor…”

Dacia: ”Rostskyddsgarantin omfattar inte nedgraderingar på grund av yttre orsaker, till exempel; olyckor, kollisioner, repor, revor, stenskott eller andra projektilskador, hagel, vandalism, luftföroreningar, kåda eller dylikt som fastnat på bilen.”

Mercedes: ”Gäller inte för skador som orsakats av yttre påverkan, till exempel olyckor, stenskott, repor, nederbörd, växt- eller djurspillning.”

Hyundai: Garantin gäller inte: ”korrosion orsakad av industriutsläpp, sand, hagel, stenar, träsav eller fågelspillning”.

Lexus: Exempel när garantin inte gäller: ”sav från träd, skräp på vägen (inklusive stenskott), metallstoft, salt, hagel, översvämningar, stormvindar, fågelspillning”.

ViB-kommentar: Vågar man köra dessa bilar utomhus i det här landet? Garantin gäller ju inte för nederbörd och salt, något som det finns gott om i Sverige. Hagel, stormar och fågelspillning är knappast okänt för svenska bilister heller.

Citroën/Peugeot/Opel: ”Kunden måste, på egen bekostnad, låta reparera sådana skador som uppkommit på grund av yttre orsaker. Reparationen ska ske inom två månader efter kontrollen och enligt de normer som ställts upp av Citroën.”

ViB-kommentar: Här har inget hänt de senaste 20 åren. Bilägarna tvingas betala för en reparation omgående, oavsett om de vill eller inte. Annars gäller inte garantin.

BMW/Mini: ”Rostskyddsgarantin omfattar fast monterade karosseridelar. Med detta avses kaross, luckor och dörrar. Exempel på komponenter som inte omfattas av rostskyddsgarantin är lister, takräcke, backspeglar, lamphållare och förskruvningar.”

Ford: ”Hjul, blanka paneldelar, lister, stötfångare och gångjärn omfattas inte. Lastplattformen, flaket, karossen och utrustning som monteras av tredje part som bygger om fordon omfattas inte heller.”

Toyota: ”Med kaross menas alla originalplåtar som ingår i karossen inklusive delar som motorhuv, dörrar, baklucka och golvplåt, men däremot inte delar som monterats på karossen, till exempel lister, stötfångare och gångjärn.”

Hyundai: ”Garantin täcker inifrån kommande genomrostning av karossen. Eventuella ytliga rostangrepp på karossen omfattas inte. Komponenter som monterats på karossen till exempel bränsletank, avgassystem, bromsar, hjulställ och fjädring innefattas inte.”

Suzuki: ”Denna garanti gäller inte för avgassystem, hjulupphängning, kromade delar och fälgar.”

ViB-kommentar: Varför är rostskyddsgarantin inte komplett? Att flaket inte ingår i garantin förvånar också.

Jeep: ”För plåtdetaljer gäller 24 månader. För yttre karosseri och plåtdetaljer – de som är lackade i bilens färg och kan ses genom att gå runt bilen – gäller sju år.”

ViB-kommentar: Bara två års garanti på ”inre” plåtpaneler, det är snålt. Räkna med att dessa rostar innan bilen är sju år gammal.

Honda: ”Honda garanterar att Honda-bilen specificeras på din garantisedel är fri från problem som uppstår till följd av rost av specificerade komponenter. De specificerade komponenterna utgörs av: Upphängningsarm, upphängningsbalkar, bromsledningar, bränsleledningar, fjädrar.”

ViB-kommentar: Ovanligt att chassikomponenter specificeras och inkluderas i rostskyddsgarantin, bra Honda!

Kia: ”En auktoriserad Kiaverkstad reparerar eller byter ut plåtpaneler i karossen som genomrostat till följd av material- och tillverkningsfel vid normal användning. Detta omfattas inte: Eventuell genomrostning till följd av felaktig användning. De fall på Kia-fordonet som inte medfört genomrostning.”

ViB-kommentar: Vem avgör vad som är normal användning? Alla bilägare lär hävda att de använder bilen normalt.

Alfa Romeo/Fiat: ”Karosseriets strukturdelar garanteras mot genomrostning som beror på rost då det inträffar inifrån och ut. Garantin täcker reparation och/eller byte av karosseriets originalstrukturdelar som skadats av genomrostning.”

Mazda: ”I det fall då genomrostning sker inifrån på ett sådant sätt att karossens yttre yta påverkas, täcker garantin mot genomrostning av fordonets påverkade lackade plåtpaneler.”

Mercedes: ”Garantin mot genomrostning gäller för råkaross/kaross, dörrar, stänkskärm, motorhuv och bagagelucka eller baklucka. Utgångspunkten för genomrostningen måste finnas på insidan av den berörda karosseridelen. Det innebär att korrosionen börjar i en kupé, ett hålrum eller en fals och fortsätter utåt där det har orsakat en perforering i plåten. Flygrost, ytrost och kantrost räknas inte som genomrostning.”

Nissan: ”Rostskyddsgarantin täcker karossdelar i metallplåt som drabbas av genomgående rostangrepp som kommer från insidan till utsidan på grund av material- eller tillverkningsfel.”

Seat: ”En genomrostning i denna bemärkelse är en perforering av karossplåten som går från insidan till utsidan.”

Subaru: ”Garantin omfattar genomrostning av karossen (det vill säga hål rakt igenom plåten inifrån och ut).”

Skoda: ”Endast skador som uppstår inifrån och ut på karosseriplåtar omfattas av Skoda-garantin.”

Toyota: ”Omfattar perforering av karossen (det vill säga hål rakt igenom plåten inifrån och ut) till följd av korrosion orsakat av material- eller tillverkningsfel.”

Volkswagen: ”Definitionen på genomrostning här är en plåtperforation i karossen som går från insidan (hålrum) och fortsätter till utsidan.”

ViB-kommentar: Rostangrepp kommer ofta utifrån eller vid skarvar, men för sådan rost gäller inte garantierna. Här märks att garantin ofta är verkningslös.

Hyundai: ”Ägaren ska varje år låta en auktoriserad Hyundai-återförsäljare eller en av dem anvisad behörig verkstad undersöka karossens kondition.”

Subaru: ”Ägarens ansvar för att garantin ska gälla: Att bilen en gång per år lämnas in till auktoriserad verkstad för inspektion av kaross och underrede.”

Nissan: ”Denna garanti förutsätter att bilen kontrolleras av en auktoriserad Nissan återförsäljare.”

Ford: ”För att behålla garantin måste du lämna in bilen på kaross- och lackkontroll hos en auktoriserad Fordhandlare.”

ViB-kommentar: Detta stämmer troligen inte enligt EU:s konkurrensregler.

Subaru: ”Långtidsskyddet för karossen är inte bundet till någon efterbehandling av rostskyddet.”

ViB-kommentar: Krav på efterbehandling togs bort för länge sen, men bra att Subaru tydliggör för kunderna vad som gäller.

Mazda: ”Skador som orsakas av sura regn, luftburet nedfall (kemikalier, trädsav osv), stenar, salt eller kemikalier, vägfaror, stormar, blixtar, översvämningar, stenskott, repor, fågelavföring, vulkanaska, naturkatastrof eller force majure täcks inte.”

ViB-kommentar: En friskrivning från ansvar i stort och smått från det som kan ge rostskador, till föga nytta för konsumenterna.

Tesla: ”Den begränsade livstidsgarantin för karossreparation omfattar reparationer till följd av punktfrätning och försämring av karossdelar, men exkluderar skador som har orsakats av rost.”

Garantin gäller inte: ”Korrosion och lackdefekter orsakade på grund av eller till följd av olyckor, lackbehandling, missbruk, försumlighet, felaktigt underhåll eller drift av fordonet, installation av ett tillbehör, exponering för kemiska substanser.”

ViB-kommentar: Här får inte ens köparen kosta på egen efterbehandling.

Reportage i Vi Bilägare Publicerad 25 augusti 2020