Samarbete med BrilliantCare

Swerust och BrilliantCARE har ingått ett samarbetsavtal med syfte att skapa ett bredare utbud för kunderna och därmed bli starkare på marknaden som komplett leverantör av både rostskydd och lackskydd.

BrilliantCARE är en komplett bilvårdskedja som levererar keramiska lackskydd med världsledande kvalitet. Med komplett program av bilvårdsprodukter för både bilvårdare och konsument. BrilliantCARE har ett väl utvecklat marknadsförings- och garantiprogram.

Vill du veta mer: brilliantcare.se