Basbehandling

Swerusts Basbehandling är en enklare rostskyddsbehandling som passar dig som har en äldre bil. Nederkant av dörrar, huv och baklucka rostskyddas invändigt och delar av bottenplattan rostskyddas utvändigt.

Varje bilmodell behandlas efter ett unikt sprutschema. Swerusts basbehandling tar totalt 3 dagar.

1. Demontering

Bilen hissas upp och hjulen skruvas av. All plast på undersidan demonteras, dock ej innerskärmar.

2. Högtryckstvätt

Hjulhus och underrede högtryckstvättas noggrant och bilen besiktas efter tvätten.

3. Torkning

Bilen torkas under natten innan rostskyddsbehandlingen påbörjas under dag 2.

4. Detaljbehandling

Vår basbehandling inleds med en invändig behandling av åtkomliga balkar på undersidan samt nederkant av dörrar, huv och baklucka med Mercasol 831 ML som är en väl penetrerande produkt.

5. Underredsbehandling

Rostiga ytor förbehandlas med rostomvandlare. Underredet behandlas utvändigt med Mercasol 847 AL som är en slitstark rostskyddsprodukt för att klara mekaniskt slitage. Mercasol 847 AL har hög torrhalt och goda rostskyddande egenskaper under lång tid.

6. Slutkontroll

Alla detaljer som tagits bort återmonteras och hela bilen tvättas utvändigt för hand. Behandlingen kontrolleras och värdehandling utfärdas.