BAS

Ett komplett program där hela bilen behandlas. Underrede behandlas som Enkel samt att hela karossens hålrum, spalter och skrymslen, hjulhus, dörrar och luckor behandlas med enhögpenetrerande rostskyddsvax med fokus på rostskydd. Lämplig både på nya bilar med mycket skyddande plast under eller äldre bilar med begynnande rost.

Rostskyddsbehadlingen BAS tar totalt 1 arbetsdag.

1. Rengöring

Hjul tas av och innerskärmar samt plastskydd på bottenplatta demonteras. Underrede och hjulhus tvättas noggrant med högtryckstvätt. Vattensamlingar blåses av med tryckluft. Bilen får sedan torka.

2. Besiktning

Underrede och komponenter besiktigas, Hålrum i dörrar, trösklar, dörrstolpar och balkar besiktigas med instrument. Besiktningsprotokollet fylls i och anmärkningar noteras.

3. Behandling av underrede

Skarvar, skrymslen, broms och bränslerör, bultförband, övriga komponenter och invändigt i alla balkar samt trösklar sprutas med ett högpenetrerande hålrumsvax. Därefter sprutas hela underredet samt hjulhus med ett högpenetrerande tunnare rostskyddsvax.

4. Behandling av hålrum / karosseri

Hela karossen såsom stolpar dörrar och luckor sprutas med högpenetrerande hålrumsvax.

5. Eftertvätt och utfärdande av certifikat

Innerskärmar och plastdetaljer samt hjul återmonteras. Efter utförd rostskyddsbehandling tvättas bilen. Ett certifikat utfärdas och ett besiktningsprotokoll skrivs ut med de anmärkningar som är gjorda. Vi avslutar med att gå igenom besiktningsprotokollet tillsammans med kunden och informerar om framtida återbesök för kontroll/komplettering samt skötselråd mm.